TIN TỨC HTI

28

12-2022

Tin tuyển dụng HTI

Tin tuyển dụng HTI

Tin tuyển dụng HTI Trong các nhà bếp công nghiệp, bếp nhà hàng cần nấu nướng liên tục với tần suất cao thì khói mùi ...

XEM THÊM

28

12-2022

Tin tuyển dụng HTI

Tin tuyển dụng HTI

Tin tuyển dụng HTI Trong các nhà bếp công nghiệp, bếp nhà hàng cần nấu nướng liên tục với tần suất cao thì khói mùi ...

XEM THÊM

28

12-2022

Tin tuyển dụng HTI

Tin tuyển dụng HTI

Tin tuyển dụng HTI Trong các nhà bếp công nghiệp, bếp nhà hàng cần nấu nướng liên tục với tần suất cao thì khói mùi ...

XEM THÊM

28

12-2022

Tin tuyển dụng HTI

Tin tuyển dụng HTI

Tin tuyển dụng HTI Trong các nhà bếp công nghiệp, bếp nhà hàng cần nấu nướng liên tục với tần suất cao thì khói mùi ...

XEM THÊM

02

01-2023

Quản lý sản xuất

Quản lý sản xuất

Tin tuyển dụng HTI Trong các nhà bếp công nghiệp, bếp nhà hàng cần nấu nướng liên tục với tần suất cao thì khói mùi ...

XEM THÊM

28

12-2022

Tin tuyển dụng HTI

Tin tuyển dụng HTI

Tin tuyển dụng HTI Trong các nhà bếp công nghiệp, bếp nhà hàng cần nấu nướng liên tục với tần suất cao thì khói mùi ...

XEM THÊM