dự án

AQUAMARINE RESORT 5*

Chủ đầu tư

v    Dự Án: Lavender Resort(Aquamarine Resort)
v Đơn vị vận hành: Radisson (dự kiến)
v Vị trí: Bãi Dài, Cam Ranh, Khánh Hoà
v Chủ đầu tư: Cty Oải Hương
v Qui mô dự án: 620 rooms + 20 Villas
v Gói thầu: thiết kế, cung cấp và lắp đặt hệ thống bếp
v Thời gian thực hiện: 2022 - 2023
Công việc

    Thiết kế, cung cấp và lắp đặt hệ thống bếp

    - 2 nhà hàng Allday Dining công suất 750 khách/nhà hàng

    - 1 nhà hàng biển công suất 1500 chỗ ngồi

    - 2 khu vực hội nghị công suất 1500 chỗ ngồi

Thời gian

Từ Tháng 6/2022

Địa chỉ

Đã Nẵng

AQUAMARINE RESORT 5*
AQUAMARINE RESORT 5*
AQUAMARINE RESORT 5*
AQUAMARINE RESORT 5*
AQUAMARINE RESORT 5*