dự án

WINK CENTRAL HOTEL HẢI PHÒNG

Chủ đầu tư

Indochine & Kajima

Công việc

     Dự Án: Wink Hotel

  Wink Hotel Trần Phú Đà Nẵng

  Wink Hotel Trần Hưng Đạo Đà Nẵng

  Wink Hotel Cần Thơ

  Wink Hotel Tuy Hoà Phú Yên

  Wink Hotel Hải Phòng

     Đơn vị vận hành: Wink Hotel

  Tổng qui mô các dự án: 1200 rooms

  Hạng mục cung cấp: cung cấp và thi công thiết bị Bếp 

   

   

Thời gian

300 ngày

Địa chỉ

Hải Phòng

Đang cập nhật....