dự án

NHÀ MÁY NIPRO

Chủ đầu tư

Đang cập nhật....

Công việc

    Sau quá trình thận trọng xem xét, Tập đoàn Nipro đã quyết định đầu tư xây dựng "Nhà máy NIPRO" thứ 02 tại Việt Nam. Nhà máy được xây dựng tại Lô I-8-3 đường D8, Khu Công Nghệ cao, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam với quy mô như sau:

    Diện tích đất: 96,800m2

    Diện tích xây dựng: 160,000m2

    Sản phẩm: Dược phẩm, thiết bị, dụng cụ dùng trong y tế, hóa dược.

Thời gian

Từ Tháng 6/2022

Địa chỉ

Khu công nghệ cao, quận  9 thành phố Hồ Chí Minh

NHÀ MÁY NIPRO
NHÀ MÁY NIPRO
NHÀ MÁY NIPRO
NHÀ MÁY NIPRO
NHÀ MÁY NIPRO