dự án

BEST WESTERN

Chủ đầu tư

Đang cập nhật....

Công việc

  vDự Án: Best Western Plus Long Beach Resort Phu Quoc
  vĐơn vị vận hành: Best Western Hotel Group
  vVị trí: Dương Đông, Phú Quốc
  vChủ đầu tư: Berjaya – Long Beach Group
  vQui mô dự án: 468 rooms
  vGói thầu: Thiết kế cung cấp, lắp đặt thiết bị bếp
  vThời gian thực hiện: 2020 - 2022
Thời gian

Từ Tháng 6/2022

Địa chỉ

Đã Nẵng

BEST WESTERN
BEST WESTERN
BEST WESTERN
BEST WESTERN
BEST WESTERN